Per boekhoudsysteem in Basecone dien je een synchronisatiegebruiker in te stellen. In eerste instantie doe je dit wanneer je een boekhoudpakket toevoegt. Later is het mogelijk om wijzigingen door te voeren.

Wat is een synchronisatiegebruiker?

De synchronisatiegebruiker is een gebruiker in Basecone, waaraan vervolgens een boekhoudsysteemgebruiker is gekoppeld. De synchronisatie gebruiker stel je in op kantoor niveau om dossiers toe te voegen en om deze continu te synchroniseren.

Waar vind ik de synchronisatiegebruiker?

Door te gaan naar instellingen > kantoor > tabblad boekhoudsysteem kun je zien wat de status van de koppeling met het boekhoudsysteem is.

Als er staat login gelukt, dan betekent dit dat de synchronisatiegebruiker succesvol verbonden is met het boekhoudpakket. Als er staat niet verbonden, dan betekent dit dat er een actie ondernomen moet worden.


Door te gaan naar instellingen > kantoor > tabblad boekhoudsysteem > actions kun je de ingestelde synchronisatiegebruiker vinden. Je ziet dan het volgende:

Boekhoudsysteemgebruiker

Door te klikken op de gebruikersnaam achter de gebruikersinstellingen kom bij het tabblad boekhoudsysteemgebruikers terecht van de gebruikersinstellingen van de synchronisatiegebruiker terecht.

Hier kun je zien dat de synchronisatiegebruiker in Basecone is gekoppeld aan een gebruiker in het boekhoudsysteem (boekhoudsysteemgebruiker). Deze gebruiker in het boekhoudsysteem dient toegang te hebben tot alle dossiers die je hebt toegevoegd en/of nog wil toevoegen .


In onderstaande voorbeeld kun je zien dat voor het boekhoudsysteem Exact (exact online) de Basecone gebruiker is gekoppeld aan de gebruiker CX_Basecone in het boekhoudpakket. De gebruiker CX_Basecone is in dit geval een gebruiker in Exact Online.

Koppeling maken

Wanneer de synchronisatiegebruiker niet verbonden is met het boekhoudpakket kunnen andere gebruikers foutmeldingen krijgen. De synchronisatiegebruiker kan de koppeling met het boekhoudpakket maken door rechtsboven op het poppetje met de stropdas te klikken en te gaan naar het tabblad boekhoudsysteemgebruikers of op de manier zoals hierboven beschreven.

Om de koppeling te maken kun je klikken op de button koppeling maken. Vervolgens wordt je gevraagd in te loggen met de inloggegevens van het boekhoudpakket. Als deze gegevens kloppen is de koppeling gemaakt. De status is dan verbonden. 

Waar moet ik rekening mee houden?

Wij raden de volgende keuzes aan:

  • de synchronisatiegebruiker is een gebruiker in Basecone. Het is niet van belang welke rol deze gebruiker heeft, maar in het algemeen heeft deze gebruiker de rol Supergebruiker toegekend
  • de synchronisatiegebruiker is gekoppeld aan een gebruiker uit je boekhoudsysteem (boekhoudsysteemgebruiker) die in uw boekhouding toegang heeft tot: alle dossiers die je wilt koppelen en alle stamgegevens die uit alle gekoppelde dossiers overgehaald worden.
Heeft u het antwoord gevonden?