Wanneer je bezig bent met het verwerken van een factuur en Basecone heeft de leverancier niet herkend, heb je de mogelijkheid deze nieuwe leverancier en de bijbehorende gegevens op te slaan. In het vervolg zal Basecone de leverancier en alle bijbehorende informatie zonder problemen herkennen.

Om een leverancier aan te maken klik je op de + knop rechts van het invulveld "Leverancier" in het boekingsvoorstel-scherm.

De volgende dialoog-box opent zich:

Druk op de knop rechts van het veld "Leveranciersnaam" om zoveel mogelijk gegevens automatisch te laten invullen door Basecone. Dit werkt vooral goed als de adresvelden bij Instellingen › Administraties voor het huidige dossier correct gevuld zijn met de gegevens van het factuuradres. Tevens kan je met de muis een stuk tekst op de factuur selecteren, kopiëren en vervolgens plakken in het corresponderende veld. Zo kan je snel specifieke informatie, zoals factuuromschrijvingen, 1-op-1 overnemen in uw boeking.

Een aantal in te vullen velden lichten we hieronder verder toe:

Leverancierscode (leveranciersnummer)

Dit is de eerstvolgende vrije code die door uw boekhoudsysteem wordt voorgesteld. Deze automatische codering werkt uitsluitend als u een nummerieke crediteurencode gebruikt volgens een vast sjabloon. Dit is standaard het geval.

KvK nummer

Dit veld kan je alleen uitlezen, maar niet opslaan.

Bankrekeningnr en IBAN

Deze velden kunnen alleen worden gemuteerd als dit is toegestaan via Instellingen › Gebruikers.

Betaalbestand

Als het dossier gekoppeld is met een dossier in Twinfield kan een leverancier (crediteur) standaard worden opgenomen in de betaalopdracht aan de bank via het boekhoudsysteem. Als je later toch nog een factuur niet in de betaalopdracht wilt meenemen, moet dit in het boekingsvoorstel worden aangegeven via de tick-box "Niet in betaalbatch".

Betalingskorting

Je kan per leverancier (crediteur) een standaard betalingskorting instellen. Als het dossier gekoppeld is met een dossier in Twinfield, kan je een betalingskorting instellen bij elke leverancier (crediteur) of klant (debiteur). Je dient dan een grootboekrekening op te geven waarop je de korting wilt boeken. De korting voor inkopen zal op een andere grootboekrekening geboekt worden dan de korting die je op jouw verkoopfactuur afgeeft. Mocht je handmatig de bedragen willen aanpassen, dan verschijnt bij het totaalbedrag (incl. BTW) een extra optie om het bedrag opnieuw te berekenen. Zodra je geboekt hebt, verschijnt het boekstuknummer van de boeking boven in beeld, of toont Basecone een foutmelding, zodat u de boeking kunt aanpassen en opnieuw boeken.

Heeft u het antwoord gevonden?