Het is in Basecone mogelijk om documenten te splitsen in meerdere pagina’s. Ook kan je meerdere documenten samenvoegen tot één enkel document.

Splitsen van documenten

Als een document uit meer pagina’s bestaat kan het document worden gesplitst. Basecone vermeldt duidelijk dat het document uit meerdere pagina’s bestaat, en je kan aan de rechterzijde ook eenvoudig door het document bladeren. Documenten kunnen alleen gesplitst wanneer het document nog niet is getagd.

Wanneer je op de knop split drukt, krijg je de mogelijkheid om het document op te delen in meerdere losse documenten. Documenten kan je automatisch laten opdelen - in een document per pagina uit je bestaande document, of je kan zelf tussen elke pagina klikken om aan te geven waar je het document wil opdelen. Je kan altijd een pagina uitvergroten door er op te klikken.

Klik ten slotte rechtsbovenin op de knop split en de opdeling van het document in twee of meer nieuwe documenten zal direct plaatsvinden. Je gaat automatisch terug naar het overzichtsscherm, waar alle nieuwe documenten direct zijn geselecteerd. Je herkent dit aan het gekleurde driekhoekje rechtsonder elke document in de middelste kolom. Als al je documenten dezelfde tag wil geven, dan kan je de geselecteerde documenten direct tegelijk taggen.

Samenvoegen van documenten

Als je meerdere documenten uit de middelste kolom van het overzichtsscherm in de webapplicatie van Basecone wil samenvoegen tot een nieuw document, dan kan je bij twee of meer documenten het selectiedriehoekje aanklikken. Het samenvoegen van documenten werkt alleen als je de documenten nog niet hebt getagd.

Rechtsboven in de webapplicatie van Basecone verschijnt het pijltjes icoon om te kunnen samenvoegen.

Je ziet vervolgens dat de documenten zijn omgevormd tot pagina’s van een nieuw document. Deze pagina’s kan je nog beoordelen, en zonodig een pagina (voorheen een van uw documenten) verwijderen uit de selectie. Ook is het mogelijk om de volgorde van de nieuwe pagina’s veranderen door de pagina’s te verslepen met de muis. Klik vervolgens rechtsbovenin op samenvoegen en het nieuwe document met meerdere pagina’s verschijnt in het overzichtsscherm.

English Version

Heeft u het antwoord gevonden?