In het validatiescherm (boven het boekingsvoorstel) kunnen autorisatoren worden toegewezen (max. 3) door accountant of boekhouder MKB.

Bij het toewijzen wordt de volgorde van de autorisatie-flow bepaald.
Nadat het document geboekt/verwerkt is, zal het document voorgelegd worden aan de autorisator die als eerste is toegewezen.

In het archief krijgt het document na het boeken/ verwerken de status geboekt (slotje-icoon).

Bij het opslaan van de boeking in het validatiescherm worden ook de reeds toegewezen autorisatoren opgeslagen op de gekozen plek in de flow.

Een accountant/boekhouder MKB, die ook de rol autorisator heeft, kan zichzelf niet als eerste autorisator aanwijzen (wel als tweede of derde autorisator).

Heeft u het antwoord gevonden?