Hoe kan ik in Basecone geboekte documenten doorboeken in VERO-Count?

Als er in Basecone succesvolle boekingen gedaan werden, kunnen deze meteen daarna (of op een later tijdstip) doorgeboekt worden in de boekhouding. Voor VERO-Count bevindt zich hiervoor de mogelijkheid in 2 menu’s:

  • Via Utilities, Basecone naar Aankopen importeren of Verkopen importeren
  • Via Boeken, Basecone: aankopen importeren of Basecone: verkopen importeren

Beide menu’s leiden naar hetzelfde scherm. Als er documenten gevonden worden om in dit dossier geboekt te worden, wordt hier vermeld om welke gegevens het gaat (nieuwe klant of leverancier, x verkoop- of aankoopfacturen).

Klik op het tandwiel om de gegevens binnen te halen.

Afhankelijk van de hoeveelheid data zal deze operatie langer of minder lang duren.

De gegevens zitten nu in het proefdagboek.

Via het menu Boeken, Verkopen of Aankopen zijn de documenten zichtbaar in het proefdagboek, waar ze desgewenst nog gewijzigd kunnen worden. Zoniet kunnen ze zonder meer doorgeboekt worden.

Oproepen document

Elke boeking die in Basecone werd gemaakt, komt overeen met een document (aan- of verkoopfactuur of –creditnota). Dit document blijft ten allen tijde beschikbaar in Basecone, maar kan ook vanuit de boekhouding opgeroepen worden. Elke boeking heeft een unieke link met het overeenstemmende document in het Basecone archief. Klik hiervoor op het icoontje met de paperclip.

Ook de details van het document kunnen opgeroepen worden (door wie aangeleverd, getagd, geboekt, …). Daar waar het aankoopdocument nog geen boekstuknummer had voor de doorboeking in de boekhouding…

… heeft het dat na de doorboeking wel, zowel in VERO-Count als in Basecone.

Heeft u het antwoord gevonden?