Per grootboekrekening kunt u een standaardpercentage instellen dat Basecone zal voorstellen als niet-aftrekbare BTW of privé BTW.

In Expert/M

Open het dossier en klik op 'Ingave' > 'Basisgegevens' > 'Grootboekrekeningen'. Selecteer de grootboekrekening die u wilt gebruiken voor de documenten met niet-aftrekbare BTW of privé BTW. Op de fiche van de gekozen grootboekrekening stelt u een standaardpercentage in. Selecteer eventueel ook de rekening waarop u het privé of niet-aftrekbare deel van de BTW wilt boeken:

In Basecone

Pas na het instellen en synchroniseren in Expert/M zal Basecone de juiste BTW-velden voorstellen. Het niet-aftrekbare deel van de BTW wordt automatisch op de juiste rekening geboekt, er is geen extra boekingsregel nodig.

Het is mogelijk dat Basecone op het boekingsscherm de juiste grootboekrekening voorstelt, maar dat de juiste BTW-velden ontbreken. Dit is te wijten aan een oude boekingsregel: verwijder de geselecteerde grootboekrekening en voeg deze opnieuw toe. Basecone toont nu wel de juiste BTW-instellingen uit Expert/M. Vervolledig de boeking en sla de boekingsregels op om voortaan de velden voor niet-aftrekbare BTW of privé BTW te zien.

Heb je het antwoord gevonden?