Alle collecties
Nederlands
Adsolut
Adsolut : gebruik van uitgesplitste rekeningen
Adsolut : gebruik van uitgesplitste rekeningen

In Adsolut is het mogelijk om algemene rekeningen, wanneer die bv. betrekking hebben op autokosten, uit te splitsen naar voertuigen.

Liesbeth Verbeke avatar
Geschreven door Liesbeth Verbeke
Meer dan een week geleden bijgewerkt


Via Boekhouding - Boekhoudplan, algemeen rekening wordt de selectie gemaakt bij “uitsplitsen naar”.


De selectie van deze uitsplitsing tijdens het boeken kan ook in Basecone gebeuren.
Deze zijn beschikbaar voor:

  • Voertuig

  • Polis

  • Verkeersbelasting

  • Lening kapitaal

  • Lening intrest

  • Onroerend


Verwerking in Basecone

Bij het gebruik van een grootboekrekening met uitsplitsing verschijnt een extra selectiemogelijkheid. Hier kunt u de wagen, polis,…. meegeven waarop de boeking betrekking heeft.
Dit kan vanaf de Adsolut versie 1.30.0. U hoeft hiervoor geen extra handelingen uit te voeren.Verwerking in Adsolut


Bij import van deze boeking, is deze onmiddellijk aangevuld met de in Basecone geselecteerde gegevens. U hoeft dus de boeking in Adsolut niet verder aan te passen.
Was dit een antwoord op uw vraag?