Via Boekhouding - Boekhoudplan, algemeen rekening wordt de selectie gemaakt bij “uitsplitsen naar”.


De selectie van deze uitsplitsing tijdens het boeken kan ook in Basecone gebeuren.
Deze zijn beschikbaar voor:

  • Voertuig

  • Polis

  • Verkeersbelasting

  • Lening kapitaal

  • Lening intrest

  • Onroerend


Verwerking in Basecone

Bij het gebruik van een grootboekrekening met uitsplitsing verschijnt een extra selectiemogelijkheid. Hier kunt u de wagen, polis,…. meegeven waarop de boeking betrekking heeft.
Dit kan vanaf de Adsolut versie 1.30.0. U hoeft hiervoor geen extra handelingen uit te voeren.Verwerking in Adsolut


Bij import van deze boeking, is deze onmiddellijk aangevuld met de in Basecone geselecteerde gegevens. U hoeft dus de boeking in Adsolut niet verder aan te passen.
Heb je het antwoord gevonden?