Alle collecties
Nederlands
Autorisatie
Autoriseren: de workflow
Autoriseren: de workflow

In dit artikel beschrijven we de mogelijkheden met betrekking tot de workflow

L
Geschreven door Liesbeth Verbeke
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Een autorisatieflow is een vooraf ingestelde volgorde van autorisatoren.

De verschillende acties met betrekking tot de autorisatie workflow:

Een autorisatie workflow aanmaken

Gebruikers met de rol supergebruiker, accountant, boekhouder MKB en autorisatiebeheerder hebben de mogelijkheid om een autorisatieflow te creëren. Deze autorisatie workflow is beschikbaar om te selecteren bij zowel het autoriseren voor het boeken als het autoriseren na het boeken. Deze autorisatie workflow kan in Basecone worden aangemaakt op administratieniveau via: Instellingen > Administraties > Acties (bewerken) > tabblad 'workflow'.

Klik hiervoor op 'aanmaken'. Vervolgens kan je de autorisatie flow een naam geven en de autorisatoren selecteren.

Aandachtspunten hierbij zijn:

· Je kan maximaal 25 flows aanmaken.

· Het is verplicht om de flow een unieke naam te geven. Je mag voor de naam maximaal 25 karakters gebruiken.

· Het is verplicht om per flow minimaal 1 autorisator toe te wijzen

· De volgorde van de autorisatoren moet uniek zijn in elke aparte flow

· Je kan jezelf toewijzen als 1e, 2e of 3e autorisator in een flow. Je zal hiervoor wel de gebruikersrol van autorisator moeten hebben. Let op: je kan bij het taggen niet een flow selecteren waarin je zelf als autorisator staat. Daarnaast kan je bij het boeken niet een flow selecteren waarin je zelf als 1e autorisator staat.

Een autorisatie workflow aanpassen

Gebruikers met de rol supergebruiker, accountant, boekhouder MKB en autorisatiebeheerder hebben de mogelijkheid om een autorisatieflow aan te passen. Deze autorisatie workflow kan in Basecone worden aangepast op administratieniveau via: Instellingen > Administraties > Acties (bewerken) > tabblad 'workflow'. Om een al bestaande autorisatie workflow aan te passen is het de bedoeling om op de regel te gaan staan die je wil aanpassen. Als je vervolgens op de regel klikt kan je de gewenste wijzigen ingeven.

Klik vervolgens op 'opslaan'.

Een autorisatie workflow verwijderen

Gebruikers met de rol supergebruiker, accountant, boekhouder MKB en autorisatiebeheerder hebben de mogelijkheid om een autorisatieflow te verwijderen. Deze autorisatie workflow kan in Basecone worden verwijderd op administratieniveau via: Instellingen > Administraties > Acties (bewerken) > tabblad 'workflow'. Klik hiervoor op het icoon van het prullenbakje.

Aandachtspunt hierbij is:

· Je kan geen flow verwijderen als deze als default flow staat ingesteld

Een autorisatie workflow als standaard instellen

Het is mogelijk om een autorisatie flow in te stellen als standaard flow bij zowel het autoriseren voor als het autoriseren na het boeken. Gebruikers met de rol supergebruiker, accountant, boekhouder MKB en autorisatiebeheerder hebben de mogelijkheid om een autorisatieflow als standaard in te stellen. De autorisatie workflow kan in Basecone als standaard worden ingesteld op administratieniveau via: Instellingen > Administraties > Acties (bewerken) > tabblad 'workflow'. Onder het kopje 'standaard workflow' kan er een standaard workflow worden toegewezen.

Aandachtspunten hierbij zijn:

· Om een default flow in te stellen zal er minimaal 1 workflow gecreëerd moeten zijn.

· Je kan dezelfde workflow als default instellen bij zowel voor als na het boeken.

Was dit een antwoord op uw vraag?