Alle collecties
Nederlands
Autorisatie
Toewijzen autorisatoren in validatiescherm
Toewijzen autorisatoren in validatiescherm

In het validatiescherm kun je een vaste volgorde of enkele autorisatoren toewijzen

L
Geschreven door Liesbeth Verbeke
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In het validatiescherm (boven het boekingsvoorstel) kan een voorgedefinieerde workflow of losse autorisatoren worden toegewezen (max. 3) door accountant of boekhouder MKB.

Bij het toewijzen van een workflow wordt de volgorde van de autorisatoren door deze workflow bepaald. Bij het handmatig toewijzen van losse autorisatoren wordt de volgorde van de autorisatie-flow bepaald door de toewijzer.

Bij het toewijzen van losse autorisatoren wordt de volgorde van de autorisatie-flow bepaald.
Nadat het document geboekt/verwerkt is, zal het document voorgelegd worden aan de autorisator die als eerste is geselecteerd in de workflow, of die handmatig als eerste is toegewezen.

In het archief krijgt het document na het boeken/ verwerken de status geboekt (slotje-icoon).

Bij het opslaan van de boeking in het validatiescherm worden ook de reeds toegewezen autorisatoren opgeslagen op de gekozen plek in de flow.

Een accountant/boekhouder MKB, die ook de rol autorisator heeft, kan zichzelf niet als eerste autorisator aanwijzen (wel als tweede of derde autorisator).

In validatiescherm kan voor TWF-administraties de boeking eventueel handmatig op niet in betaalbatch gezet worden.

Was dit een antwoord op uw vraag?